Religionsresan är ett digitalt läromedel med filmer och praktiska tillämpningar som interaktiva spel. Huvudspråket i filmerna är svenskt teckenspråk, men tal och undertext finns också i alla filmer. Läromedlet utgår från kursplanen i religionskunskap för mellanstadiet i Lgr 11, men kan också användas för andra målgrupper.

Mer information om Religionsresan hittar du i vår broschyr som du kan ladda ner här.

Aktuell prisinformation hittar du här.

Har du frågor eller funderingar om Religionsresan? Ta kontakt med oss på e-postadressen info@dramaski.se. Skolor som är intresserade av läromedlet kan ta kontakt med oss för gratis provlicens.

Religionsresan är producerat av Dramaski med produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Medverkare och underleverantörer till projektet är: Jenny Ryttervik, Stefan Larsson, Filip Burman, Gabriella Della Morte Pålstam, MiaMaria Björkstrand, Anders Ernstsson, Malin Kvitvær, Tomas Allavet, Mikael Sundberg, Kalle Juusti, Kristina Lasu Ekrot, Jenny Schöldt, Mathilde Strante Worseck, Hege Lyng och Mindy Drapsa.
Tillbaka